Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

somethingfromheart
21:52
8148 3dcc
Reposted frombillboard billboard viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
21:51
9330 cd37
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viabarock barock

March 19 2017

somethingfromheart
20:30
5873 a620
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
somethingfromheart
20:28
5602 5e77
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
somethingfromheart
20:26
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackcat blackcat
somethingfromheart
20:23
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.

March 18 2017

somethingfromheart
19:08
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
somethingfromheart
19:08
" I’m not the same everyday. There are times where I’m loud and chatty, and there are times when I’m really quiet. I don’t think I can define myself. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
somethingfromheart
19:07
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
somethingfromheart
19:05
6535 f27f
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
19:02
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec. Brzęk kajdan, którymi skuty jesteś z drugim człowiekiem, milszy jest czasem od samotnej pieśni na drodze.
— Marek Hłasko "Sowa, córka piekarza"
Reposted byfearoflove fearoflove
somethingfromheart
18:59
4432 c72a
Reposted byladymartini ladymartini
somethingfromheart
18:59
4423 93fe 500
Reposted byItsdeliciousdziwnerzeczy

March 11 2017

09:17
8419 e33e 500
somethingfromheart
09:14
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viakindofnightmare kindofnightmare
somethingfromheart
09:14
3306 3b3d
nie jestem...
somethingfromheart
09:10
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabolandia zabolandia viajustmine justmine
somethingfromheart
09:07
3635 27ed 500
Reposted byladymartini ladymartini
somethingfromheart
09:06
3604 963e 500
somethingfromheart
09:04
Nigdy nie mówiła za dużo, drażnili ją ludzie, którzy nie przestawali gadać. Jakby bali się, że jeśli na chwilę zamilkną, zostanie im odcięty dopływ tlenu, a inni ludzie o nich zapomną. Tak jakby istniało się tylko poprzez słowa.
— Mikołaj Łoziński "Reisefieber"
Reposted bylovemyselfelusiveterazjestlatoover-landsandersOkeryleann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl