Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

somethingfromheart
18:05
2427 e03b
Reposted frommslexi mslexi viabzdura bzdura
somethingfromheart
17:58
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viazupelnie zupelnie
17:30
Everything is possible.
The impossible just takes longer.
Dan Brown, Digital Fortress
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
17:29
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
17:28
6490 32a7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viafabuleux fabuleux
somethingfromheart
17:27
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viabarock barock
somethingfromheart
17:26
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj "Czarodziejka"
Reposted byMsChocolate2708liesinthedarkladymartinizwyklajakzawszejustjustjustyeanne
somethingfromheart
17:23
Wie Pani, kiedy kończy się miłość? Kiedy mężczyzna nie chce dotykać kobiety i kobieta nie chce być dotykana przez mężczyznę. Tak zaczyna się prawdziwy dramat. Wszystko inne jest sprawą drugorzędną.
— Stefan Chwin
Reposted byladymartinijustjustjust
somethingfromheart
17:21
Albowiem dobroć, bierze się z ludzkiego wnętrza. Dobroć to kwestia wyboru. Kiedy człowiek nie może wybierać, to nie jest już ludzkie.
— Anthony Burgess "Mechaniczna pomarańcza"
Reposted byladymartiniRybciaaajustjustjust
somethingfromheart
17:20
Kiedy wypuściła go z objęć, powiedziała tylko: 'Tak się strasznie cieszę, że jestem z Tobą'. Przy jej powściągliwości było to najwięcej, na co umiała się zdobyć.
— Milan Kundera
Reposted byjustjustjust justjustjust

April 19 2017

14:32
2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
14:30
4949 4286 500
somethingfromheart
14:29
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
14:27
4196 f988
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
14:25
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
14:22
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viastaystrongangie staystrongangie
somethingfromheart
14:22
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
14:21
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viakindofnightmare kindofnightmare
somethingfromheart
14:20
"Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.”
— Stephen King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viakrainakredek krainakredek

April 16 2017

somethingfromheart
14:11
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl