Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

somethingfromheart
13:30
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viajustaperson justaperson
somethingfromheart
13:29
6585 27e1
Reposted frompunisher punisher viaHigh-Key High-Key
somethingfromheart
13:27
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci prawdziwego szczęścia.
somethingfromheart
07:50
somethingfromheart
07:39
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazuzka0 zuzka0
somethingfromheart
07:37
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialaparisienne laparisienne
somethingfromheart
07:36
0308 21b3 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
somethingfromheart
07:28
im starsi się staniecie, tym bardziej będziecie potrzebować kogoś, kto znał Was, kiedy byliście młodzi.
Reposted fromupinthesky upinthesky vialiliowadusza liliowadusza
somethingfromheart
07:28
   
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
somethingfromheart
07:22
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viabarszczowa barszczowa
somethingfromheart
07:21
8830 d724 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
07:20
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viajustmine justmine

June 30 2019

somethingfromheart
20:14
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
somethingfromheart
20:14
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
somethingfromheart
20:10
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
somethingfromheart
20:09
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viatake-care take-care
20:05
somethingfromheart
20:03
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
somethingfromheart
20:01
5562 be18
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialiteratka literatka
somethingfromheart
19:59
7840 1f31
Reposted fromaletodelio aletodelio viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl