Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

somethingfromheart
18:46
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
18:45
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
18:43
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 18 2017

somethingfromheart
19:51
0027 c486 500
Reposted frombeinthe beinthe viadusz dusz
somethingfromheart
19:47
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viaawakened awakened
somethingfromheart
18:05
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
18:04
7031 5840
18:02
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianezavisan nezavisan
somethingfromheart
18:02
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaareyoumine areyoumine

July 15 2017

19:22
somethingfromheart
19:22
O byciu sobą:
"Niezależnie od zewnętrznej otoczki nie zmieniać swojego wnętrza. "
http://ubierajsieklasycznie.pl/dyskomfort-to-przyjaciel/
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
somethingfromheart
19:21
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viatake-care take-care
somethingfromheart
19:20
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako vianezavisan nezavisan
somethingfromheart
19:18

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
somethingfromheart
19:18
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec

July 11 2017

somethingfromheart
17:39
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viafearoflove fearoflove
somethingfromheart
17:36
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viaaanetaxx aanetaxx
somethingfromheart
17:35
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viafearoflove fearoflove

July 05 2017

somethingfromheart
17:55
3090 ed9f 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viairmelin irmelin

July 04 2017

19:47
3091 ba60
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl