Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

somethingfromheart
17:51
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
somethingfromheart
17:46
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viajustmine justmine

September 10 2019

somethingfromheart
11:16
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
somethingfromheart
11:10
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

September 04 2019

somethingfromheart
11:48
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapollywood pollywood
somethingfromheart
11:47
Gdyby nie myśl o samobójstwie, już dawno bym się zabił.
— Emil Cioran, Sylogizmy goryczy.
Reposted frommhsa mhsa viaCannonball Cannonball
somethingfromheart
11:40
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viazoou zoou
11:39
3517 31ef 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viazoou zoou
somethingfromheart
11:38
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
somethingfromheart
11:38
2966 29ab 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty

September 03 2019

somethingfromheart
11:35
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
somethingfromheart
11:29
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viazoou zoou
somethingfromheart
10:29
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viazoou zoou
somethingfromheart
10:23
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viazoou zoou
somethingfromheart
10:21
Zastanawiała się czasami, jak to jest, kiedy człowiek sobą nie gardzi. Kiedy dokładnie wie, kim jest, i ta świadomość napawa go dumą.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
somethingfromheart
10:17
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem do siedemdziesiątki.
— Benjamin Franklin
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou

August 14 2019

10:49
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous viadisheveled disheveled
somethingfromheart
10:48
somethingfromheart
10:48
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatake-care take-care
somethingfromheart
10:47
2392 f1b3 500
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl