Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

somethingfromheart
15:15
9089 4365
Reposted fromoutline outline viajustmine justmine
somethingfromheart
15:12
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatake-care take-care
15:12
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viatake-care take-care

November 06 2019

somethingfromheart
11:52
5312 be40 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabzdura bzdura
somethingfromheart
11:40
2315 dea9 500
Reposted fromtfu tfu viazoou zoou
somethingfromheart
11:39
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
somethingfromheart
11:39
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viazoou zoou
somethingfromheart
11:38
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viazoou zoou

November 03 2019

somethingfromheart
21:04
5563 80fa 500
somethingfromheart
21:03
2272 db95
somethingfromheart
21:03
3785 dc7e
Reposted frommisza misza viakrainakredek krainakredek
21:01
1174 01c0
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadisheveled disheveled
20:57
5053 5b5b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viaanastasie anastasie

October 29 2019

somethingfromheart
14:39
5291 7344 500
somethingfromheart
14:38
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viajustmine justmine

October 28 2019

somethingfromheart
15:50
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaCannonball Cannonball
somethingfromheart
15:50
8453 ee1e 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
somethingfromheart
15:49
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaimpulsivee impulsivee
somethingfromheart
15:48
6068 e686 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
somethingfromheart
15:47
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak... Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromunr-eal unr-eal viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl