Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

somethingfromheart
20:40
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

February 19 2017

somethingfromheart
20:27
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaaanetaxx aanetaxx

February 17 2017

somethingfromheart
12:48
- Znaki szczególne. - Serce po lewej stronie
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromplayinglove playinglove viaarrrrrrrr arrrrrrrr
somethingfromheart
12:43
somethingfromheart
11:49
6180 33d7 500
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viazupelnie zupelnie
somethingfromheart
11:48
I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer.
— Jim Carrey
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer vianivea nivea

February 14 2017

somethingfromheart
19:11
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
somethingfromheart
19:09
3676 36f6
Gaspar Noe Love (2015)
somethingfromheart
19:07
Czasami prosił mnie, abym w drodze czytała mu książki, które chciał przeczytać i nigdy nie miał na to czasu. Czy wiesz, że wspólne czytanie książek na głos znacznie mocniej wiąże ludzi niż wspólne spłacanie kredytu?
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted byarrrrrrrr arrrrrrrr
somethingfromheart
19:05
Uważaj, żebyś kobiety do płaczu nie zmusił, gdyż Bóg liczy jej łzy... Kobieta z żebra mężczyzny powstała, nie ze stóp jego, żeby ją deptać. Nie z głowy, by ją wywyższać, lecz z boku, by równą była. Spod ramienia, by ją chronić i blisko serca, by ją kochać...
— Matthew Henry
Reposted byOkery Okery
somethingfromheart
19:03
Niekiedy miał wielką ochotę pójść sobie dokądkolwiek, zniknąć stąd zupełnie; nawet podobałoby mu się jakieś ponure, odludne miejsce, żeby tylko był sam ze swoimi myślami i żeby nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje (...), żeby mógł rzucić się na kanapę, wetknąć twarz w poduszkę i przeleżeć w ten sposób cały dzień, całą noc i jeszcze dzień.
— Fidor Dostojewski "Idiota"
Reposted bybzduraarrrrrrrr2708good-liferudagu
somethingfromheart
18:59
Mówię ci, żebyś nie robiła zamętu w kosmosie, ale ty i tak wstajesz i podchodzisz do okna, a wtedy niebo widzi dwa słońca i jest przez cały dzień z twojego powodu zdezorientowane.
— Piotr Adamczyk
Reposted bypollywoodOkery
somethingfromheart
18:58
Dzisiejsza moralność polega na przystosowaniu się do kryteriów swej epoki. Moim zdaniem, najwyższą niemoralnością dla człowieka kulturalnego jest przystosowanie się do kryteriów swej epoki.
— Oscar Wilde
Reposted bypollywood pollywood
somethingfromheart
18:55
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
somethingfromheart
18:53
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted byladymartiniRybciaaa
somethingfromheart
18:50
Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala.
— Tadeusz Borowski " U nas w Auschwitzu"

July 10 2015

somethingfromheart
10:47
3196 7a1f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatake-care take-care
somethingfromheart
10:47
0431 3e5b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

July 09 2015

somethingfromheart
15:29
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
somethingfromheart
15:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl