Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

somethingfromheart
18:08
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr via2708 2708

November 16 2017

somethingfromheart
17:37
17:37
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viacalvados calvados

November 12 2017

14:15

November 05 2017

somethingfromheart
19:32
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
somethingfromheart
19:27
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby
16:13
7945 502e 500
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viazeberko zeberko
somethingfromheart
16:08
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko

November 04 2017

somethingfromheart
00:56
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing via2708 2708
somethingfromheart
00:56
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

November 03 2017

somethingfromheart
22:09
Za bardzo wierzysz w świat, a wciąż za mało w siebie, Mała.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
somethingfromheart
22:01
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viadobby dobby
somethingfromheart
21:58
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaawakened awakened
21:57
8063 9e9e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaawakened awakened

November 01 2017

somethingfromheart
14:20
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viadobby dobby
somethingfromheart
14:09
5194 8717
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
somethingfromheart
14:08
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viadobby dobby
14:05
3021 c181 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
somethingfromheart
14:03
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viakrainakredek krainakredek
14:01
4617 7dc0
Reposted fromnudes nudes vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl