Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

somethingfromheart
18:46
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
18:45
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
18:43
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 18 2017

somethingfromheart
19:51
0027 c486 500
Reposted frombeinthe beinthe viadusz dusz
somethingfromheart
19:47
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viaawakened awakened
somethingfromheart
18:05
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
18:04
7031 5840
18:02
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianezavisan nezavisan
somethingfromheart
18:02
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaareyoumine areyoumine

July 20 2017

somethingfromheart
18:46
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
18:45
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadymartini ladymartini
somethingfromheart
18:43
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 18 2017

somethingfromheart
19:51
0027 c486 500
Reposted frombeinthe beinthe viadusz dusz
somethingfromheart
19:47
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viaawakened awakened
somethingfromheart
18:05
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
18:04
7031 5840
18:02
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianezavisan nezavisan
somethingfromheart
19:47
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viaawakened awakened
somethingfromheart
18:05
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
somethingfromheart
18:04
7031 5840
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl