Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

somethingfromheart
19:14
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared viaimpulsivee impulsivee
somethingfromheart
19:14
4634 fb93 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimpulsivee impulsivee
somethingfromheart
19:13
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter - "Nazwij to ucztą miłości"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimpulsivee impulsivee
somethingfromheart
19:12
1948 77ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
somethingfromheart
19:11
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viazoou zoou

February 25 2020

somethingfromheart
20:19
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatake-care take-care
somethingfromheart
20:19
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viatake-care take-care

February 24 2020

somethingfromheart
18:41
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viatake-care take-care
somethingfromheart
18:40
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaperdido perdido

February 15 2020

somethingfromheart
21:24
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
somethingfromheart
21:24
5797 5061
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care

February 13 2020

somethingfromheart
19:36
Marząc o rzeczach, cofamy się do dzieciństwa. Niedostępne przedmioty pozwalają skoncentrować smutek w jednym kształcie. Opisać to, czego nam brakuje.
— "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" M. Wicha
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
somethingfromheart
19:36
Przecież najbardziej dojrzewamy  w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
somethingfromheart
19:34

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viatake-care take-care
somethingfromheart
19:34
3345 64c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viaareyoumine areyoumine
somethingfromheart
19:34
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
somethingfromheart
19:34
5953 2860 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viajustmine justmine
somethingfromheart
19:33
0386 841a 500
somethingfromheart
19:32
5015 f3cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care

February 10 2020

somethingfromheart
20:03
Ma w sobie rozbrajającą nieśmiałość i taką bezkresną samotność, która każe się jej ciągle uśmiechać.
— Ilona Wiśniewska "Białe. Zimna wyspa Spitsbergen"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl