Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

somethingfromheart
19:37
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
somethingfromheart
19:37
1057 bf4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMsChocolate MsChocolate
somethingfromheart
19:36
Strzałę, która cię ugodziła, możesz wyrwać, ale słowa utkwią w tobie na zawsze.
— Siegfried Lenz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
somethingfromheart
19:35
9017 1c88 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
19:34
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaphilomath philomath
somethingfromheart
19:30
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"

January 22 2020

somethingfromheart
21:36
8317 43ec
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
somethingfromheart
21:35
0694 7bf6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
somethingfromheart
21:31
Nie chodzi o moment, w którymś ktoś uznał, że jesteś za gruby, za stary, za głupi, za płytki, za wrażliwy, za dziwny, za wysoki, za niski, za religijny, za brzydki, za emocjonalny, zbyt mocno skrzywdzony albo zbyt wykolejony, żeby można cię było pokochać. Chodzi o moment, w którym mu uwierzyłeś.
— Regina Brett
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajustmine justmine

January 20 2020

somethingfromheart
21:12
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viajustmine justmine
somethingfromheart
21:11
4800 e68b
Reposted fromdailylife dailylife viajustmine justmine

January 17 2020

somethingfromheart
18:32
8840 39a9 500
- Victoria Helen Stone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
somethingfromheart
18:30
Reposted fromshakeme shakeme viajustmine justmine
somethingfromheart
18:27
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viatake-care take-care
somethingfromheart
18:27
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care

January 13 2020

somethingfromheart
19:19

Nauczyłem się, że nawet najmilsi ludzie mogą wspiąć się na wyżyny okrucieństwa.

— K. Bromberg - "W kajdankach miłości. Życiowi bohaterowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
somethingfromheart
19:17
1062 7bdb 500
Ja, Olga Hepnarova 4
somethingfromheart
19:15
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajustmine justmine
somethingfromheart
19:14
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viajustmine justmine
somethingfromheart
19:13
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl